Trapezul I

Rezultate teoretice

Definiție

Patrulaterul convex cu două laturi paralele și două laturi neparalele se numește trapez.

Definiție

Trapezul care are laturile neparalele congruente se numește trapez isoscel.

Definiție

Trapezul în care una dintre laturile neparalele este perpendiculară pe baze se numește trapez dreptunghic.

Teoremă

Un trapez este isoscel dacă și numai dacă unghiurile alăturate unei baze sunt congruente.

Teoremă

Un trapez este isoscel dacă și numai dacă diagonalele sunt congruente.

Probleme propuse

Problema 1, Problema 2, Problema 3, Problema 4, Problema 5.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *