Raftul cu învăţătură

shelf


Căutaţi recomandări potrivite stilului dumneavoastră? Doriţi să cumpăraţi o carte? Sau un capitol dintr-o carte pe care aţi văzut-o pe raft?

Suntem disponibili, atât pentru indicaţii matematice cât şi pentru sfaturi de achiziție a materialelor, 24/7 tot anul.

Pentru a afla mai multe despre oferta noastră, contactaţi-ne.

Ne face plăcere să vă răspundem!

BIBLIOTECA OLIMPIADELOR DE MATEMATICĂ


marius_damian_bookProbleme alese de matematică pentru pregătirea Olimpiadei Naționale – lista scurtă 2002-2014 – clasa a VII -a 
Autor: Marius Damian
Pagini: 119
Preț: 20 lei
Disponibilitate: în stoc
Format: paperback
Despre carte: Această carte reunește, în premieră, problemele de matematică aflate în atenția Comisiei Centrale a Olimpiadei Naționale de Matematică în perioada 2002-2014. Aceste probleme, deși nu au fost folosite în concurs sunt valoroase, originale, dificile, propunătorii lor fiind profesori renumiți de la noi din țară. Soluțiile problemelor sunt originale și reunesc idei noi și tehnici inedite, bazate pe o bogată experiență competițională. Cartea se adresează elevilor talentați și pasionați de matematică, profesorilor care îi antrenează pentru concursurile școlare sau olimpiadă și nu în ultimul rând oricărui iubitor al matematicii.


mihai_miculita_bookProbleme alese de matematică pentru pregătirea Olimpiadei Naționale – lista scurtă 2002-2014 – clasa a VIII -a 
Autor: Mihai Miculița
Pagini: 88
Preț: 20 lei
Disponibilitate: în stoc
Format: paperback
Despre carte: Această carte reunește, în premieră, problemele de matematică aflate în atenția Comisiei Centrale a Olimpiadei Naționale de Matematică în perioada 2002-2014. Aceste probleme, deși nu au fost folosite în concurs sunt valoroase, originale, dificile, propunătorii lor fiind profesori renumiți de la noi din țară. Soluțiile problemelor sunt originale și reunesc idei noi și tehnici inedite, bazate pe o bogată experiență competițională. Cartea se adresează elevilor talentați și pasionați de matematică, profesorilor care îi antrenează pentru concursurile școlare sau olimpiadă și nu în ultimul rând oricărui iubitor al matematicii.


crisan_matei_bookProbleme alese de matematică pentru pregătirea Olimpiadei Naționale – lista scurtă 2002-2014 – clasele IX – X
Autori: Vlad Crișan, Vlad Matei
Pagini: 192
Preț: 40 lei
Disponibilitate: în stoc
Format: paperback
Despre carte: Această carte reunește, în premieră, problemele de matematică aflate în atenția Comisiei Centrale a Olimpiadei Naționale de Matematică în perioada 2002-2014. Aceste probleme, deși nu au fost folosite în concurs sunt valoroase, originale, dificile, propunătorii lor fiind profesori renumiți de la noi din țară. Soluțiile problemelor sunt originale și reunesc idei noi și tehnici inedite, bazate pe o bogată experiență competițională. Cartea se adresează elevilor talentați și pasionați de matematică, profesorilor care îi antrenează pentru concursurile școlare sau olimpiadă și nu în ultimul rând oricărui iubitor al matematicii.


10-panaitopol_gicaProbleme de aritmetică și teoria numerelor. Idei și metode de rezolvare
Autori: Laurențiu Panaitopol, Alexandru Gica
Pagini: 309
Preț: 40 lei
Disponibilitate: în stoc
Format: paperback
Despre carte: Această carte se adresează tuturor celor pasionați de teoria numerelor: elevilor care se pregătesc pentru olimpiadă, profesorilor care doresc să-și “antreneze” cât mai bine elevii pentru concursuri sau celor care-și pregătesc lucrările de grad, studenților care urmează cursuri de “Teoria Numerelor”. În carte apar multe probleme date la Olimpiadă Internațională de Matematica, la Baraje sau la Balcaniade. Aceasta și pentru că teoria numerelor este una din cele patru ramuri ale matematicii vizate de problemele de la OIM. Pentru a da un singur exemplu: în 2005, din cele 6 probleme de la OIM, două au fost de teoria numerelor. În 2004 a fost o singură problemă, dar a fost cea mai grea din concurs.


panaitopol_geometrie_plana_1-_1Probleme calitative de geometrie plană
Autori: Maria Elena Panaitopol, Laurențiu Panaitopol
Pagini: 212
Preț: 34 lei (format paperback), 62 lei (format hardcover)
Disponibilitate: în stoc
Despre carte: Lucrarea prezintă sistematic cele mai frecvente procedee de abordare a problemelor calitative de geometrie plană. Ea se adresează elevilor din clasele VI-X. Cititorul va avea la îndemână un inventar de procedee pentru abordarea și rezolvarea problemelor, exemplele alese fiind menite să ducă la alegerea în final a unei modalități optime de rezolvare pentru diferite probleme. Calitatea demersului matematic este dat de autorii lucrării: profesorii Laurențiu și Maria Elena Panaitopol.


ghergu_fin_1Probleme pentru pregătirea Olimpiadelor de Matematică clasele VI-VIII
Autor: Marius Ghergu
Pagini: 124
Preț: 20 lei
Disponibilitate: în stoc
Format: paperback
Despre carte: Olimpiada de Matematică mobilizează an de an iubitorii matematicii solicitându-le să rezolve tot mai ingenios problemele de concurs. Lucrarea autorului Marius Ghergu are ca principal obiectiv familiarizarea elevilor din clasele VI-VIII cu tipuri de probleme de matematică date în cadrul concursurilor de matematică, insistând pe prezentarea unor soluții ingenioase, sau chiar a mai multor soluții și comentarii pentru aceeași problemă. Rezolvările problemelor fac apel la tehnici absolut elementare, accesibile elevilor de gimnaziu, subliniind în același timp finețea și subtilitatea problemelor de concurs.


probleme-de-teoria-numerelor-si-combinatorica_1Probleme de teoria numerelor și combinatorică pentru juniori
Autori: Laurențiu Panaitopol, Dinu Șerbănescu
Pagini: 128
Preț: 20 lei
Disponibilitate: în stoc
Format: paperback
Despre carte: Cartea are drept scop prezentarea ideilor și tehnicilor care apar frecvent în abordarea unor probleme de tip O.I.M. (Olimpiada Internațională de Matematică) sau O.B.J. (Olimpiada Balcanică de Matematică pentru Juniori), barajele de selecție a loturilor olimpice sau altor concursuri de matematică. Problemele atent selectate sunt de o mare varietate, iar soluțiile minuțios redactate ajută în pregătirea viitorilor olimpici.


20-engelProbleme de matematică – strategii de rezolvare
Autori: Arthur Engel, Mihai Bălună (traducere)
Pagini: 464
Preț: 99 lei
Disponibilitate: în stoc
Format: hardcover (coperta cartonată)
Despre carte:  Această carte reprezintă o extindere a antrenamentelor echipei germane pentru OIM, de pe vremea când era doar o scurtă perioadă de pregătire (14 zile, din care 6 zile de teste). Principiile directoare urmărite în pregătire erau transmiterea de ,,idei importante”. Aceste principii erau ilustrate prin intermediul unui număr uriaș de probleme. Titlurile lecțiilor exprimau nu numai teme ci și idei. Cartea este organizată pe capitole. Fiecare capitol începe cu exemple simple care ilustrează ideile principale, urmate de multe probleme și rezolvările lor. Rezolvările sunt uneori doar indicații, arătând doar ideea soluției. Astfel, a fost posibil să se mărească numărul exemplelor și a problemelor propuse la peste 1300. Cititorul poate să mărească eficiența cărții încercând să rezolve și exemplele.


978-606-500-035-3-olimpiadele-republicii-moldova-1957-2001Olimpiadele de matematică ale Republicii Moldova (1957-2001)
Autori: Valeriu Baltag, Boris Cinic, Ion Goian, Valeriu Guțu, Mihai Izman
Pagini: 240
Preț: 30 lei
Disponibilitate: în stoc
Format: paperback
Despre carte: Lucrarea cuprinde problemele de la Olimpiadele de matematică din Republica Moldova (1957-2001), precum și problemele de la barajele de selecție a echipelor olimpice. Adresându-se elevilor din clasele VII-XII, cartea se constituie într-un veritabil material de pregătire pentru concursuri și olimpiade, solicitând o bună cunoaștere a materiei de la clasă, dar și o creativitate și ingeniozitate proprie. Soluțiile și explicațiile date tuturor problemelor ajută la o mai buna înțelegere a noțiunilor matematice.


probleme-de-geometrie-competitiva_1Probleme de geometrie competitivă
Autori: Andrei Ivanov, Marcel Teleucă
Preț: 30 lei
Disponibilitate: în stoc
Format: paperback
Despre carte: Cartea se adresează în primul rând juniorilor, elevilor din clasele VII-IX, care se pregătesc pentru concursuri matematice de nivel național sau internațional. Soluțiile problemelor, fiind expuse în mod desfășurat, pot constitui un etalon de prezentare a acestora. Problemele prezentate în această lucrare sunt selectate din concursuri prestigioase de matematică.


4-200ec200 de ecuații funcționale pe N, Z, Q
Autor: Mihai Onucu Drîmbe
Preț: 35 lei
Disponibilitate: în stoc
Format: paperback
Despre carte: Lucrarea tratează o temă prezentă în problemistica olimpiadelor și concursurilor de matematică, aceea a ecuațiilor funcționale. Mai mult de o treime din probleme sunt noi, aparținând autorului cărții, profesor Mihai Onucu Drîmbe. La elaborarea lucrării o contribuție însemnată au avut-o și Monica Drîmbe, respectiv Marian Ursărescu. Elevii din clasele IX-XII pot găsi în lucrare un real sprijin în înțelegerea și aprofundarea ecuațiilor funcționale pe N, Z, Q.


om_moscova_1Olimpiade matematice rusești Moscova 1993-2002
Autori: N. Agahanov, O. Podlipsky
Pagini: 280
Preț: 75 lei
Disponibilitate: în stoc
Format: hardcover
Despre carte: Această carte se recomandă ca bibliografie absolut necesară oricărui candidat la concursurile de matematică. Olimpiadele matematice rusești sunt un model pentru competițiile asemănătoare din multe țări. Lucrarea aduce în atenția elevilor și profesorilor tehnici și idei de abordare a problemisticii matematice de tip olimpiadă internațională. De asemenea profesorii de matematică din gimnaziu și liceu vor găsi în paginile lucrării suficiente idei și probleme pentru a stimula gândirea bazată pe intuiție a elevilor.


978-606-500-042-1-noua-geometrie-a-triunghiuluiNoua Geometrie a Triunghiului
Autor: D. Efremov (traducere Mihai Miculița)
Preț: click!
Disponibilitate: în stoc
Format: e-book
Despre carte: Ebook-ul „Noua geometrie a triunghiului”, conceput de D. Efremov este un bun îndrumător în studiul geometriei, în special în studiul triunghiului, pentru toți cei care doresc informații suplimentare în acest domeniu. Autorul îți pune la dispoziție o serie de informații noi, cum ar fi: despre transversale și ceviene, despre șiruri și fascicule, despre polare și axe radicale, despre figurile inverse, drepte antiparalele, izogonale și izotomice în triunghi, mediane și simediane în triunghi, despre figurile asemenea, despre triunghiurile podare, metapoli și câteva cercuri remarcabile ale triunghiului, patrulatere și poligoane armonice. Achiziționează-ți și tu acest ebook! Este un must have pentru toți pasionații de geometrie și pentru toți cei care vor să pătrundă în tainele acestei frumoase ramuri a Matematicii!


6-drimbeInegalități idei și metode
Autor: Mihai Onucu Drîmbe
Pagini: 434
Preț: 99.90 lei
Disponibilitate: în stoc
Format: hardcover
Despre carte: Lucrarea cuprinde numeroase exerciții și probleme deosebite care au în primul rând menirea de a obișnui cititorul cu un mod special de gândire. Inegalitățile matematice sunt “o lume elegantă” a matematicii în care nu știi ce să admiri mai mult: frumusețea enunțului sau cea a demonstrației. Autorul Mihai Onucu Drîmbe adună în lucrare inegalitățile de bază necesare în formarea unui bun matematician, însoțindu-le de un riguros demers didactic care să asigure și învățarea noțiunilor matematice în ceea ce privește inegalitățile.


inductInducția matematică
Autori: Laurențiu Panaitopol, Maria Elena Panaitopol, Mircea Lascu
Preț: 16 lei
Disponibilitate: în stoc
Format: paperback
Despre carte: “Principiul inducției complete constituie unul din cele mai puternice mijloace de demonstrație în matematică” (Miron Nicolescu). Această lucrare tratează inducția matematică, oferind cititorului numeroase exemple și explicații menite să-l ajute să înțeleagă acest important mod de abordare a problemelor.


niculaGeometrie plană (sintetică, vectorială, analitică) – Culegere de probleme
Autor: Virgil Nicula
Pagini: 259
Preț: 67.9 lei
Disponiblitate: în stoc
Format: hardcover
Despre carte: Lucrarea conține peste 600 de probleme, dintre care numeroase au un grad sporit de dificultate. Gradul ridicat de dificultate al unei probleme este diminuat de prezența unei secțiuni ,,Noțiuni și proprietăți remarcabile” care precede fiecare capitol al cărții și de rezolvarea completă a problemei respective, care apare în ultima parte a lucrării.


complemente-de-aritmetica_1Complemente de aritmetică și teoria elementară a numerelor
Autori: Dumitru Bușneag, Florentina Chirteș, Dana Piciu
Preț: 20 lei
Disponibilitate: în stoc
Format: paperback
Despre carte: Lucrarea se adresează în egală măsură elevilor, studenților și profesorilor, conținutul acesteia acoperind atât programa analitică a cursului de Teoria elementară a numerelor, cât și programa tradiționalelor concursuri de matematică ale elevilor din învățământul preuniversitar.


dumitru-busneag__complemente-de-algebra__973-9417-43-4-7853343076681Complemente de algebră
Autori: Dumitru Bușneag, Florentina Chirteș, Dana Piciu
Pagini: 224
Preț: 20 lei
Disponibilitate: în stoc
Format: paperback
Despre carte: Principalul scop al acestei cărți este de a pune la dispoziția cititorului un material care să completeze pregătirea lui algebrică. Lucrarea abordează mai multe teme de algebră care reprezintă baza de pornire pentru foarte multe probleme de tipul celor întâlnite în concursurile de matematică. Acestea sunt urmate de foarte multe exemplificări, iar setul consistent de probleme propuse recomandă lucrarea ca un bun instrument de lucru pentru elevi, studenți și profesori.


analiza_matematica_popa_1Analiză matematică – culegere de probleme
Autor: Eugen Popa
Pagini:
Preț: 16 lei
Disponibilitate: stoc epuizat 
Format: paperback
Despre carte: Culegerea se adresează în primul rând elevilor din clasele a XI-a și a XII-a. De asemenea lucrarea poate fi utilă profesorilor în pregătirea diverselor examene: titularizare, definitivat, grade didactice și desigur în pregătirea lecțiilor. Principalul criteriu care a stat la baza selecției problemelor ce compun această lucrare a fost calitatea de a fixa anumite cunoștințe.


978-606-500-044-5-probleme-de-calcul-integralProbleme de calcul integral
Autori: Radu Miculescu, Corina Ciobotaru, Narcisa Banda, Alexandru Rosoiu, Cezar Lupu
Preț: click!
Disponibilitate: în stoc
Format: e-book
Despre carte: Lucrarea „Probleme de calcul integral” este elaborată de un colectiv de profesori cu experiență vastă în predarea Matematicii: Radu Miculescu, Corina Ciobotaru, Alexandru Roșoiu, Narcisa Bândă, Cezar Lupu. Dacă ești elev în clasele a XI-a sau a XII-a, aceștia au pregătit pentru tine un set de exerciții și probleme pentru a fi mai bine pregătit la această disciplină și pentru a avea rezultate foarte bune! Problemele și exercițiile propuse respectă Programa de Studiu pentru disciplina Matematică. Dacă ești pasionat de această disciplină sau dacă, din contră, Matematica nu este punctul tău forte, dar îți dorești să ai note mai bune, această culegere este sprijinul tău de încredere! Descarcă acum e-book-ul „Probleme de calcul integral” și integralele nu vor mai avea niciun secret față de tine!


introducere-studiul-ecuatiilor-44322Introducere în studiul ecuațiilor diofantiene
Autori: Titu Andreescu, Dorin Andrica
Pagini: 198
Preț: 30 lei
Disponibilitate: în stoc
Format: hardcover
Despre carte: Lucrarea prezintă detalii despre studiul ecuațiilor diofantiene, începând cu principalele metode elementare de studiere a acestor ecuații (descompunerea, aritmetică modulară, inducția matematică) și continuând cu prezentarea ecuațiilor diofantiene clasice și apoi a celor speciale de tip Pell. Explicațiile și soluțiile date în a doua parte a lucrării oferă un suport util atât elevilor de liceu și studenților, cât și profesorilor interesați de matematică fundamentală.


untitledInegalități
Autori: L. Panaitopol, V. Bândilă, M. Lascu
Preț: click!
Disponibilitate: în stoc
Format: e-book
Despre carte: Ebook-ul „Inegalități” reprezintă o culegere de informații teoretice și demersuri aplicative, prin propunerea unei palete largi de exerciții și probleme dintr-o ramură frumoasă a matematicii dedicată inegalităților. Autorii, L. Panaitopol, V. Băndilă, M. Lascu, pun la dispoziția elevilor, studenților și a profesorilor de matematică (pe care le pot utiliza pentru elevi) o serie de exerciții din următoarele subramuri: puteri, radicali, probleme de ordonare, inegalități clasice, inegalități cu numere complexe, inducție, combinatorică, șiruri, funcția exponențială și logaritmică, inegalități polimiale, inegalități trigonometrice, inegalități diverse. Descarcă acum pe gadget-ul tău ebook-ul „Inegalități” și apucă-te de rezolvat exerciții, pentru a face performanță la Matematică!!!


exponentiale-si-logaritmi_1Exponențiale și logaritmi
Autor: Gheorghe Andrei
Preț: 30 lei
Disponibilitate: în stoc
Format: paperback
Despre carte: Exponențierea și logaritmarea, două operații fundamentale cu numere reale sunt puse în prim plan prin această lucrare. Concepută ca o culegere de probleme ce cuprinde selecția judicioasă a celor mai interesante exerciții, cartea este o adevărată enciclopedie pe această temă. Exercițiile sunt clasificate pe trei nivele de dificultate și sunt însoțite de soluții clar și concis redactate.


17-c_ieseneConcursuri ieșene
Autori: Gheorghe Iurea, Gabriel Popa, Vasile Nechita
Preț: 20 lei
Disponibilitate: stoc epuizat
Format: paperback
Despre carte: Lucrarea cuprinde într-o frumoasă prezentare cele mai cunoscute concursuri de matematică ce se desfășoară în zona Iași: “Haret-Vrânceanu”-ediția a VII-a, “Recreații Matematice”-edițiile I, II, III, IV, Alexandru Myller”-edițiile I, II, III, “Florica T. Campan”-edițiile I, II, III, IV, V, “Bilaterala Iași-Botoșani”, Concursul Euclid”-edițiile I, II, III. Calitatea problemelor și reușita fiecărui concurs poartă desigur amprenta autorilor și mai ales a mentorului care le-a insuflat acestora dragostea pentru matematică: prof. dr. Dan Brânzei.


concurs-gh-vranceanu_1Concursul interjudețean “Gheorghe Vrânceanu”
Autori: Cornel Berceanu și colectivul
Preț: 15 lei
Disponibilitate: în stoc
Format: paperback
Despre carte: Lucrarea conține subiectele Concursului Interjudețean “Gheorghe Vrânceanu” edițiile de început: 2003 și 2004. Specificul acestui concurs este capacitatea de a lucra în echipă și ca atare seturile problemele propuse pentru proba pe echipe au caracteristici speciale. An de an concursul câștigă tot mai mulți participanți din rândul elevilor pasionați de matematică.


1-inegInegalități elementare… și mai puțin elementare
Autori: Mircea Becheanu, Bogdan Enescu
Preț: 30 lei
Disponibilitate: stoc epuizat
Format: hardcover
Despre carte: Această lucrare are ca autori doi dintre antrenorii echipei naționale a României pentru Olimpiada Internațională de Matematică. Profesorul Mircea Becheanu pregătește și conduce (din 1995) echipa țării noastre la OIM, iar Bogdan Enescu, fost olimpic internațional, a participat la pregătirea lotului și a însoțit în mai multe rânduri echipa la OIM sau OBM.


2-360prob360 probleme de matematică pentru concursuri
Autori: Titu Andreescu, Dorin Andrica
Preț: 30 lei
Disponibilitate: stoc epuizat
Format: paperback
Despre carte: Autorii, cunoscuți creatori de probleme originale de matematică pentru olimpiade și alte concursuri, prin această lucrare se adresează elevilor care se pregătesc pentru Olimpiada de Matematică. Multe dintre problemele cuprinse în lucrare au constituit de-a lungul anilor subiecte de concurs. La multe probleme se pot găsi încă soluții diferite de cele prezentate în carte sau poate generalizări interesante.


file_9Matematica gimnazială dincolo de manual
Autori: Adrian Ghioca, Luana Cojocaru
Preț: 20 lei
Disponibilitate: stoc epuizat
Format: paperback
Despre carte: Această carte pune la dispoziția elevilor din gimnaziu un bogat material care să faciliteze abordarea problemelor date la barajele pentru selecționarea în loturile olimpice. Modul de abordare a soluțiilor, comentariile, “dialogul” ce se induce între cititor și autor fac deosebită această lucrare. Cele peste 300 de probleme prezentate în carte asigură o bună acoperire a unor teme esențiale ale matematicii elementare.


5-vornicuOlimpiada de matematică de la provocare la experiență
Autori: Adrian Ghioca, Luana Cojocaru
Preț: 30 lei
Disponibilitate: stoc epuizat
Format: paperback
Despre carte: Lucrarea se adresează tuturor celor care se pregătesc pentru Olimpiada de Matematică, juniori sau seniori, de la nivel județean până la cel de Olimpiada Internațională. Pe lângă problemele atent selecționate și însoțite de soluții detaliate, cartea cuprinde și multe sfaturi ce vizează o mai bună pregătire individuală. Valentin Vornicu este cunoscut pentru numeroasele premii obținute la olimpiadele și concursurile de matematică, fiind și un activ colaborator al Gazetei Matematice.


file_2Probleme de algebră
Autori: Luciana Lupaș, Alexandru Lupaș
Preț: 12 lei
Disponibilitate: stoc epuizat
Format: paperback
Despre carte: Lucrarea oferă cititorului un bogat material despre calculul matriceal. Termenul de “matrice” a fost introdus de matematicianul englez James Joseph Sylvester (1814-1897) în lucrarea “On a New Class of Theorems” publicată în anul 1850. De atunci s-au formulat noi probleme care utilizează acest tip de calcul matematic. Această lucrare contribuie la întelegerea mai bună a calculului cu matrici.


BIBLIOTECA GIL


arii-enescu_1Arii
Autor: Bogdan Enescu
Preț: 8 lei
Disponibilitate: stoc epuizat
Format: paperback
Despre carte:  Prezenta lucrare a fost gândită având drept țintă elevii de gimnaziu pasionați de matematică și, în special, de geometrie. De aceea, soluțiile problemelor propuse apelează la foarte puține cunoștințe ”tehnice”. Cu toate acestea, nu sunt toate probleme simple. Veți întâlni probleme propuse la olimpiada națională de matematică, la olimpiade din diverse țări, chiar și la olimpiada internațională de matematică. Cu acest gând, autorul a încercat să ofere cititorilor (sperăm, cât mai mulți elevi de gimnaziu) această carte. Nu sunt metode sofisticate, dar sunt probleme deosebite, din care, credem, se poate învăța mult. Sperăm ca profesori vor aprecia problemele din carte și forma în care ele sunt prezentate. Deși am avut în primul rând în gând elevul pasionat de matematică, credem că acestea pot fi folosite de profesori la clasă, la cercurile de matematică sau la centrele de excelență.


probleme-de-numarare_1Probleme de numărare
Autori: Dan Schwarz, Gabriel Popa
Preț: 12 lei
Disponibilitate: în stoc
Format: paperback
Despre carte: Lucrarea abordează o clasă de probleme generic intitulate “probleme de numărare”. Aceste probleme se întâlnesc frecvent în concursurile școlare. Cititorul interesat va găsi în lucrare o abordare metodică și sistematică a problematicii anunțate.


metoda-reducerii-la-absurd_1Metoda reducerii la absurd
Autor: Liliana Niculescu
Preț: 12 lei
Disponibilitate: în stoc
Format: paperback
Despre carte: Cartea se adresează cu precădere elevilor din gimnaziu și primele clase liceale. Prima parte a lucrării face o prezentare generală a metodei reducerii la absurd, cu exemple de probleme în care ea se aplică. Partea a doua a cărții conține probleme propuse, iar cea de a treia parte cuprinde soluțiile tuturor problemelor prezentate în lucrare.


diviziune-armonica_1Diviziune armonică
Autori: Virgil Nicula, Cosmin Pohoaţă
Preț: 13 lei
Disponibilitate: în stoc
Format: paperback
Despre carte: Situată chiar la începutul învățământului matematic, geometria este forma cea mai simplă și cea mai accesibilă a raționamentului. Importanța metodelor ei și fecunditatea lor sunt mai ușor vizibile decât în teoriile relativ abstracte din aritmetică sau din algebră. Prin aceasta, geometria se dovedește în stare să exercite asupra activității spiritului o influență de netăgăduit. Unele probleme propuse sunt clasice sau aparțin folclorului matematic. Altele sunt culese din reviste de specialitate sau de la concursuri școlare la nivel național sau internațional.


file

Polinoame
Autor: Bogdan Enescu
Preț: 16 lei
Disponibilitate: în stoc
Format: paperback
Despre carte: Lucrarea prezintă succint teoria legată de polinoame, cu diverse aplicații conținând și probleme de concurs. Se adresează în primul rând elevilor de gimnaziu și celor din clasele a noua și a zecea. Cele mai multe dintre exercițiile propuse sunt probleme standard, multe cunoscute, propuse la diverse concursuri naționale sau internaționale.


probleme-de-geom-plana_1

Probleme de geometrie plană – soluţii trigonometrice
Autori: Maria Elena Panaitopol, Laurențiu Panaitopol
Preț: 20 lei
Disponibilitate: în stoc
Format: paperback
Despre carte: Cartea se vrea un exemplu de utilizare sistematică a metodei trigonometrice în soluționarea problemelor de geometrie plană. Desigur, trigonometria nu este o metodă universală de rezolvare pe care o visa Descartes, nu orice problemă de geometrie are o soluție care se reduce la simple calcule, dimpotrivă, deseori soluțiile sunt lungi, formulele sunt stufoase și plăcerea actului intelectual se diminuează sau dispare. Această carte propune un antrenament de a “vedea” soluția trigonometrică a problemelor, mai puțin spectaculoasă, dar mai ușor de găsit și de multe ori de preferat mai cu seamă în condiții de concurs, când timpul este limitat.


invarianti-si-jocuri_1

Invarianţi şi jocuri
Autori: Iurie Boreico, Marcel Teleucă
Preț: 12 lei
Disponibilitate: în stoc
Format: paperback
Despre carte: Cartea se adresează elevilor care se pregătesc pentru concursuri. Problemele sunt selectate din bogata problemistică rusească, precum și din concursurile de pe plan mondial. Tematica abordată în lucrare: combinatorică, invarianți, probleme despre jocuri se întâlnește frecvent în concursurile de matematică. Lucrarea conține atât probleme propuse cât și modele de rezolvare a problemelor.


calcul-de-unghiuri_1

Probleme de geometrie. Calculul măsurii unor unghiuri
Autori: B. Bogoşel, Stan Fulger, M. Lascu, M. Stănean
Preț: 25 lei
Disponibilitate: în stoc
Format: paperback
Despre carte: Această lucrare abordează o temă des întâlnită în competițiile de matematică. Problemele care cer aflarea măsurii unor unghiuri pot fi destul de dificile și greu de rezolvat. Cititorul interesat va găsi în lucrarea de față un arsenal de metode și strategii folosite în rezolvarea problemelor care necesită calcul de unghiuri. Lucrarea se adresează elevilor din clasele VI, VII, VIII, IX.


untitled

Elemente de algebră liniară. Probleme pentru examene, concursuri și olimpiadă
Autori: Ovidiu Şontea
Preț: 25 lei
Disponibilitate: în stoc
Format: paperback
Despre carte: Cartea aceasta reprezintă o culegere de probleme de algebră pentru elevii clasei a XI-a, care se pregătesc pentru concursurile școlare de matematică. Problemele cuprinse în lucrare au un grad mare de dificultate și sunt însoțite de soluții complete, sau comentarii acolo unde se impune acest lucru. La anumite capitole, la care teoria nu se regăsește în manuale, este propus și un breviar teoretic. Lucrarea parcurge teme precum: Matrici, Determinanți, Sisteme de ecuații liniare, Aplicații ale algebrei liniare în geometrie.


patrate-si-cuburi-perfecte-de-numere-intregi_1

Pătrate şi cuburi perfecte de numere întregi
Autori: Ion Cucurezeanu
Preț: 20 lei
Disponibilitate: în stoc
Format: paperback
Despre carte: O lucrare care se adresează elevilor de gimnaziu şi liceu şi care ar fi de dorit să existe în biblioteca fiecărui profesor de matematică. Majoritatea problemelor prezentate în lucrare pot fi considerate unicate. Pentru întocmirea acestei lucrări au fost cercetate numeroase reviste de specialitate, problemele propuse presupunând un bagaj minim de cunoştinţe matematice.


file_8_1

Probleme de Structuri Algebrice
Autori: Beniamin Bogoşel
Preț: 25 lei
Disponibilitate: în stoc
Format: paperback
Despre carte: Structurile algebrice reprezintă o parte deosebit de frumoasă a matematicii superioare, dar în același timp și o piatră de încercare pentru mulți elevi din clasa a XII-a datorită naturii abstracte a acestora. Pentru a înțelege acest capitol al matematicii sunt necesare foarte multe exerciții. Tocmai acesta este scopul acestei culegeri de probleme: să fie adunate într-un sigur loc probleme care să ajute în înțelegerea noțiunilor de Grup, Inel și Corp.


file_7_1

Probleme de combinatorică. Evaluare și exemplu
Autori: Ioan Codreanu, Mircea Lascu
Preț: 25 lei
Disponibilitate: în stoc
Format: paperback
Despre carte: Materialul prezentat în această lucrare se structurează în patru capitole acoperind programa de olimpiadă din gimnaziu şi liceu. În primul capitol intitulat Idei şi metode de rezolvare a problemelor sunt rezolvate ca model o varietate de probleme. Problemele notate cu ◊ sunt pentru clasele 5-6. Cele notate cu ◊◊ se adresează elevilor din clasele VII-VIII, iar cele cu ◊◊◊ sunt pentru clasele IX-XII. Capitolul al doilea cuprinde enunțuri de probleme selectate de la diverse concursuri şi olimpiade, rezolvarea acestora fiind prezentată în capitolul al treilea. Ultimul capitol, al patrulea, propune probleme a căror rezolvări se vor discuta la adresa: http://forum.gil.ro.


PUBLICAȚII ÎN LIMBA ENGLEZĂ


file_7

360 Problems for Mathematical Contests
Autori: Titu Andreescu, Dorin Andrica
Preț: 25 euro
Disponibilitate: în stoc
Format: paperback
Despre carte:  Această carte este destinată să ajute studenții în pregătirea pentru toate etapele Olimpiadelor de Matematică sau orice alt concurs semnificativ de matematică. Profesorii vor găsi, de asemenea, această lucrare utilă în formarea tinerilor studenți talentați. Experiența autorilor în calitate de concurenți a fost un mare atu în pregătirea acestei cărți. La aceasta a fost adăugată experiența personală vastă a autorilor de cealaltă parte a “baricadei”, ca și creatori de probleme și membri în cadrul numeroaselor comisii ale concursurilor de matematică.
Cartea este organizată în șase capitole: algebră, teoria numerelor, geometrie, trigonometrie, analiză și probleme cuprinzătoare. În plus, alte domenii ale matematicii își găsesc locul în această carte, de exemplu, problemele de combinatorică pot fi găsite în ultimul capitol, precum și probleme care implică numere complexe sunt incluse în secțiunea trigonometrie. Mai mult decât atât, în toate capitolele acestei cărți, cititorul poate găsi numeroase probleme de inegalități dificile. Toate problemele prezentate sunt interesante, cu un grad sporit de dificultate; unele dintre ele sunt reale bijuterii, care dau o mare satisfacție pentru orice iubitor de matematică care încearcă să rezolve sau chiar să le extindă.


algebraic_inequalities_-_vasile_cirtoaje_1

Algebraic Inequalities
Autori: Vasile Cîrtoaje
Preț: 40 euro
Disponibilitate: în stoc
Format: paperback
Despre carte:  Numele lui Vasile Cîrtoaje, din punct de vedere matematic, este asemuit cu inegalități. Multe dintre problemele din carte, majoritatea lor, sunt obținute de către autor. Dacă veti citi cu atenție cartea, puteți constata că abilitățile dumneavoastră în rezolvarea inegalităților s-au îmbunătățit în mod considerabil. Cu toate acestea, cititorul nu trebuie să citească fiecare pagină a acestui material, capitolele sunt independente și poate deschide cartea undeva, în mod arbitrar, și să încerce să rezolve o inegalitate sau de a găsi soluția sa din carte. De asemenea, trebuie să adăugăm faptul că această carte este plină de probleme actualizate, deoarece autorul este un membru activ al Forumului site-ului Mathlinks pe Internet. În sfârșit, dar nu în ultimul rând, trebuie să remarcăm tenacitatea remarcabilă și entuziasmul autorului în rezolvarea inegalităților; cu siguranță, el este un pasionat al acestui domeniu al matematicii elementare. Iar această carte nu este nici mai mult, nici mai puțin decât o operă a unui maestru.


algebraic_inequalities_-_polynomial_and_rational_symmetric_inequalities_volume_1

Algebraic Inequalities
Autori: Vasile Cîrtoaje
Preț: 69.95 euro
Disponibilitate: în stoc
Format: hardcover
Despre carte:  Cartea este o sursă bogată, frumoasă, serioasă și profundă de matematică, care utilizează abordări și tehnici clasice și noi, care ajută cititorul să-și dezvolte abilitățile în rezolvarea inegalităților, intuiția și creativitatea.
Ca urmare, cartea este potrivită publicului larg; elevi și profesori de liceu, studenți și profesori din cadrul universităților, și matematicieni care vor găsi ceva de interes în conținutul cărții. Fiecare problemă are un indiciu, și multe probleme au soluții multiple, dintre care aproape toate sunt, nu în mod surprinzător, destul de ingenioase.
Aproape toate inegalitățile prezentate în această carte necesită gândire și o analiză atentă, ceea ce face cartea o sursă bogată și plină de satisfacții pentru oricine este interesat de probleme de tipul – olimpiada de matematică și de dezvoltarea inegalităților algebrice. Anumite probleme lungi și metode pot fi folosite într-o sală de clasă pentru elevii de liceu avansați ca proiecte de grup.
Nivelul de dificultate al problemelor face cartea cea mai potrivită pentru elevii strălucitori de liceu sau pentru studenții care studiază matematica.


an_introduction_1

An Introduction to Diophantine Equations
Autori: Titu Andreescu, Dorin Andrica
Preț: 25 euro
Disponibilitate: în stoc
Format: hardcover
Despre carte:  După cum se poate vedea din titlu, această carte este o introducere în studiul ecuațiilor Diofantine. Materialul este organizat în două părți. Prima parte cuprinde trei capitole. Capitolul 1 prezintă cititorului principalele metode elementare în rezolvarea unor ecuații Diofantine, cum ar fi descompunerea, aritmetica modulară, inducția matematică, descreșterea infinită a lui Fermat. Capitolul 2 prezintă câteva ecuații Diofantine clasice, inclusiv unele ecuații de grade superioare liniare, pitagoreice și Capitolul 3 se axează pe ecuații de tip Pell’s, servind din nou ca o introducere la această clasă specială de ecuații Diofantine pătratice. De-a lungul Părții I, fiecare secțiune conține exemple reprezentative care ilustrează partea teoretică.
Partea a II –a cuprinde soluții complete pentru toate exercițiile prezentate în Parted I. Pentru mai multe probleme sunt incluse soluții multiple cu comentarii și observații utile. Multe dintre exercițiile și problemele selectate sunt originale sau le-au fost date soluții originale.
Cartea este destinată pentru studenți, elevi și profesori, participanți la concursurile de matematică (inclusiv olimpiadă și Putnam), precum și orice persoană interesată de matematica esențială.


balkan_math_olimp_1

Balkan Mathematical Olympiads 1984-2006
Autori: M. Becheanu, B. Enescu
Preț: 23 euro
Disponibilitate: în stoc
Format: paperback
Despre carte:  Prezenta carte este o colecție a tuturor problemelor propuse la Olimpiadele Balcanice de Matematică (BMO), de asemenea, conține unele dintre problemele discutate în cadrul acestor concursuri de către juriu. Aceasta nu este doar o colecție de probleme elementare, este și o carte care are integrată o pagină de istorie – istoria BMO, care este unul dintre primele concursuri de matematică regionale pentru elevii de liceu.
După cum este deja acceptată, Olimpiada Internațională de Matematică (IMO), care a fost creată în 1959, a avut o contribuție importantă la dezvoltarea educației matematice a tinerilor studenți din întreaga lume. Aceștia au extins aria problemelor utilizate în educația matematică a tinerilor și au îmbunătățit, de asemenea, calitatea acestora. Mulți matematicieni și-au dat seama cât de important este folosirea unor părți ale problemelor lor de cercetare ca probleme educaționale elementare.
Toate problemele sunt prezentate cu soluții complete. Multe dintre probleme au mai multe soluții alternative și sunt prezentate, de asemenea, unele extensii ale acestora. Cititorul poate urmări creșterea calității problemelor ca o ilustrare a îmbunătățirii pregătirii matematice a studenților. Un act adițional de pregătire suplimentară, conținând noțiuni și rezultate utile clasice a fost adăugat la sfârșitul cărții.


bulgarian_mathematical_competitions_2003-2006_1

Bulgarian Mathematical Competitions 2003-2006
Autori: Boyvalencov, Mushkarov, Kolev, Nikolov
Preț: 23 euro
Disponibilitate: în stoc
Format: paperback
Despre carte:  Bulgaria este o țară cu tradiții îndelungate în competițiile matematice. Există numeroase concursuri regionale legate de datele importante din calendarul creștin sau de istoria Bulgariei. Aceste concursuri variază în format și în dificultate și dau posibilitatea tuturor elevilor din ciclul inferior și secundar pentru a-și testa abilitățile în rezolvarea problemelor. Mulți dintre ei fiind foarte fascinați de rezolvarea problemelor în astfel de competiții și încep să lucreze din greu pentru a dobândi noi cunoștințe în matematică.
Cele mai importante și prestigioase competiții naționale din Bulgaria sunt concursurile de matematică de iarnă, concursuri de matematică de primăvară și Olimpiada Națională. Organizarea acestor concursuri este responsabilitatea Ministerului Educației și Științei, Uniunii Matematicienilor din Bulgaria și organizatorilor locali. Problemele pentru concursurile de matematică sunt pregătite de așa-numita echipă de cercetare extracuriculură – un organ de specialitate al Uniunii Matematicienilor din Bulgaria.
Această carte conține toate problemele pentru clasele de la 8 la 12 din competițiile naționale menționate mai sus, în perioada 2003-2006. De asemenea, sunt incluse problemele de la toate testele de selecție pentru OBM și OIM. Cele mai multe dintre probleme sunt considerate ca fiind probleme dificile de tip OIM. Cartea este destinată pentru studenți, elevi de liceu și profesori care sunt interesați de olimpiadele de matematică.


file_6_1

Cyclic Inequalities
Autori: Vasile Cîrtoaje
Preț: 59.95 euro
Disponibilitate: în stoc
Format: hardcover
Despre carte:  Această carte conține 182 de inegalități frumose, indicii originale, soluții și metode, unele dintre ele fiind postate în ultimii zece ani de autor și alți matematicieni ingenioși pe site-ul Arta de rezolvare a problemelor AoPS (Vo Quoc Ba Can, Pham Kim Hung, Michael Rozenberg, Nguyen Van Quy, Pham Huu Duc, Tran Quoc Anh, Pham Van Thuan, Bin Zhao, Ji Chen). Cele mai multe inegalități și metode sunt creații proprii vechi și recente ale autorului.
Această carte este o mare oportunitate de a vedea și cunoaște multe metode elementare vechi și noi pentru rezolvarea inegalităților ciclice matematice. De regulă, inegalitățile sunt din ce în ce mai ordonate după numărul de variabile: doi, trei, patru, cinci, șase și n-variabile. Multe dintre probleme sunt creații ale autorului. Problemele sunt independente și puteți deschide cartea undeva pentru a rezolva o inegalitate sau doar în citire soluția ei. Dacă ați face cu atenție un studiu aprofundat al cărții, atunci veți constata că abilitățile dumneavoastră în rezolvarea inegalităților sunt îmbunătățite în mod considerabil.


elementary_combinatorial_geometry_-_szilard_andras_1

Elementary combinatorial geometry
Autori: Szilard Andras
Preț: 10 euro
Disponibilitate: în stoc
Format: paperback
Despre carte:  Scopul acestei cărți este de a prezenta unele idei, metode și subiecte în geometria combinatorică elementară. Chiar dacă cea mai mare parte din carte poate fi înțeleasă fără nici un fel de background matematic, aceasta este accesibilă copiilor de 12-14 ani, am recomanda-o la elevi și studenti de colegiu ca o introducere la câteva subiecte de geometrie combinatorică (sau convexe) (probleme de numărare, principiul lui Dirichlet, teorema lui Helly, lema lui Sperner). Abordarea noastră este în esență una elementară, dar este util să se cunoască unele tehnici combinatorii și câteva noțiuni de bază. Aceste noțiuni apar în indexul tematic, astfel încât acestea să poată fi identificate cu ușurință.
Scopul principal nu a fost acela de a crea o colecție exhaustivă, ci de a oferi o privire de ansamblu rapidă și scurtă, de a prezenta câteva proprietăți care au aplicații surprinzătoare, de asemenea, în matematica de la un nivel mai înalt (lema lui Sperner) și pentru a arăta câteva modalități interesante de generalizări. Așa că această carte vrea să fie un fel de punte de legătură între problemele elementare și cursurile universitare.


file_11

Inequalities with Beautiful Solutions
Autori: Vo Quoc Ba Can, Tran Quoc Anh, Vasile Cîrtoaje
Preț: 23 euro
Disponibilitate: în stoc
Format: paperback
Despre carte:  Inegalitățile a apărut în matematică cu mult timp în urmă, s-au dezvoltat și au evoluat de-a lungul timpului, și chiar mai mult în zilele noastre. Așa cum a declarat Richard Bellman în 1978, “… există cel puțin trei motive pentru studiul inegalităților: practice, teoretice și estetice; … frumusețea este în ochii inegalității privitorului, …este general acceptat că anumite piese muzicale, de arta matematicii sunt frumoase, există o eleganță a inegalităților care le face foarte atractive “. Noi adăugăm două motive noi la cele trei deja formulate de Bellman: fascinația pentru a crea o nouă inegalitate puternică și frumoasă, și fericirea pentru a dovedi o astfel de inegalitate de un mod original și frumos. Pentru toate aceste motive, inegalitățile au devenit foarte populare în matematica avansată și elementară, fiind foarte utile în testele de transfer de nivel, în testele de admitere la universitate, și mai ales la concursuri naționale și internaționale pentru studenții de excelență. Acest lucru explică de ce un număr mare de oameni sunt atât de preocupați de inegalitățile matematice.
Cu mai mult de 200 de probleme, care sunt aranjate cu grijă și în mod logic, cartea ajută pe cititori să-și formeze o imagine de ansamblu asupra domeniului inegalităților, precum și să învețe secretul “modul de a găsi”, pentru a face față cu inegalitățile și alte probleme matematice. Așteptăm cu nerăbdare, ca aceasta să primească comentarii “simțite cu inima” de cititori pentru a îmbunătăți cartea în următoarea republicare.


file_8

Old and New Inequalities
Autori: Titu Andreescu, Vasile Cîrtoaje, Gabriel Dospinescu, Mircea Lascu
Preț: 18 euro
Disponibilitate: în stoc
Format: paperback
Despre carte:  Această lucrare îmbină rezultatele de inegalități clasice cu brand-ul de probleme noi.. Ce ar putea fi special cu privire la aceasta, atunci când atât de multe culegeri de probleme cu inegalități au fost deja scrise? Noi credem cu tărie că, chiar dacă acest subiect ne cufundă în general, este atât de popular și cartea noastră este foarte diferită. Desigur, este destul de ușor să spunem acest lucru, așa că vom da câteva argumente care susțin. Această carte conține o mare varietate de probleme care implică inegalități, cele mai multe dintre ele dificile, întrebări care au devenit celebre în competițiile datorită frumuseții și dificultății lor.
Unele dintre probleme cu care am ales să prezentăm sunt cunoscute, dar noi le-am inclus aici cu noi soluții care arată diversitatea de idei referitoare la inegalități. Oricine va găsi aici o provocare pentru a dovedi abilitățile sale. În cazul în care nu v-am convins, atunci vă rugăm să aruncați o privire la ultimele probleme și sperăm că veți fi de acord cu noi.


file_10

Old and New Inequalities – volume 2
Autori: Vo Quoc Ba Can, Cosmin Pohoaţǎ
Preț: 18 euro
Disponibilitate: în stoc
Format: paperback
Despre carte:  În paginile care urmează, vom prezenta o mare varietate de probleme care implică astfel de inegalități, întrebări care au devenit celebre în competiții (matematice) sau reviste, datorită frumuseții lor. Cea mai importantă condiție pentru a beneficia de această carte este dorința de a stăpâni ambarcațiunile de descoperire și dovadă. Cerințele formale sunt destul de modeste. Oricine cunoaște inegalitățile în materie de bază, cum ar fi cele ale Cauchy-Schwarz, Holder, Schur, Cebîșev sau Bernoulli este pregătit pentru a găsi aici aproape totul. Studentul care nu este atât de experimentat va fi, de asemenea, expus în prima parte la o combinație largă de probleme moderate și ușoare, idei, tehnici, precum și toate ingredientele care conduc la o bună pregătire pentru concursuri matematice. Unele dintre problemele cu care am ales să discutăm sunt cunoscute, dar noi le-am inclus aici cu noi soluții care arată diversitatea de idei referitoare la inegalități. Cu toate acestea, cartea dezvoltă mai multe rezultate care sunt rar văzute, chiar și cititorii cu experiență sunt susceptibili de a găsi materiale care sunt o provocare și informative.
Pentru a rezolva o problemă este o întreprindere foarte umană, și mai mult decât un pic mister rămâne despre modul în care ne ghidează cel mai bine la descoperirea de soluții originale. Cu toate acestea, George Polya și ceilalți ne-au învățat că există principii de rezolvare a problemelor. Cu practică si bune abilități de învățare ne putem îmbunătăți abilitățile noastre. La fel ca și cântăreții, actorii, sau pianiștii, avem o cale spre o măiestrie mai profundă a ambarcațiunii noastre.


olympiad_inequalities

Olympiad Inequalities
Autori: Xiong Bin, Iurie Boreico, Aleksandar Bulj, Vo Quoc Ba Can, Mircea Lascu
Preț: 69.95 euro
Disponibilitate: în stoc
Format: hardcover
Despre carte:  Această carte este destinată studenților care se pregătesc pentru Olimpiadele de Matematică și care doresc să se familiarizeze cu mai multe metode pentru inegalități în materie de rezolvare, oferind o colecție de probleme care au fost stabilite la competițiile matematice cele mai de renume din lume, de-a lungul ultimelor cinci decenii (1962-2012). Cartea este împărțită în două capitole standard, primul constând din prezentarea problemelor și al doilea prezentând soluțiile lor. Problemele sunt ordonate cronologic, și, în consecință, dificultatea crește pe măsură ce ne apropiem de mai mult de ultimii ani. În acest sens, cartea scoate în evidență evoluția setului de instrumente și tehnici care necesită să fie familiarizate cu rezolvarea întrebărilor din cadrul olimpiadelor și, de asemenea, ajută cititorul să mențină un ritm constant de învățare, în funcție de pregătirea lor individuală.


coperta_negut_small

Problems for the Mathematical Olympiads
Autori: Andrei Neguț
Preț: 18 euro
Disponibilitate: în stoc
Format: paperback
Despre carte:  Această carte cuprinde o serie de probleme de matematică, toate acestea fiind destinate în primul rând ca pregătire pentru concursuri, cum ar fi Olimpiada Internațională de Matematică. Ele sunt, de nivelul OIM, și necesită doar noțiuni elementare de matematică; Cu toate acestea, din moment ce Olimpiada Internațională de Matematică este, probabil, cel mai dificil examen la matematică elementară, orice participant ar trebui să aibă cu el o bună cunoaștere și înțelegere a ceea ce se face. Această carte nu este menită să predea matematica elementară la un nivel OIM, ci pentru a ajuta un participant potențial și de a spori înțelegerea acestor concepte.
În al doilea rând, un aspect important al acestei cărți sunt soluțiile. Orice participant bun la un OIM trebuie să știe nu atât de multă teorie decât trucuri pentru a fi folosite în probleme elementare. Este mult mai puțin utilă în ceea ce privește OIM (și mult mai dificil) pentru un student de a învăța și de a calcula multivariabil multiplicatorii lui Lagrange decât să știe cum să se aplice inversiunea geometrică. De aceea, accentul este pus pe toate aceste metode, leme și propuneri de soluții.


secrets_in_inequalities_vol_1_1

Secrets in Inequalities – basic inequalities
Autori: Phan Kim Hung
Preț: 23 euro
Disponibilitate: în stoc
Format: paperback
Despre carte:  Este adevărat că există foarte multe cărți despre inegalități și aveți tot dreptul de a fi plictisit și obosit de ele. Dar noi vă spunem că acest lucru nu este cazul cu acestă carte. Citiți doar demonstrația Inegalității lui Nesbitt chiar la începutul materialului, și veți înțelege exact la ce ne referim.
Fiecare subiect este descris prin diverse și numeroase exemple preluate din mai multe surse, mai ales de la concursuri de matematică din întreaga lume, de la concursuri recente și cărți recente, de la site-uri (mai mult sau mai puțin), specializate pe Internet, ceea ce face cartea foarte plină de viață și interesantă pentru a citi pentru cei care sunt implicați în astfel de activități, studenți și profesori din întreaga lume.
Nu lăsa problemele să te copleșească, deși acestea sunt probleme destul de impresionante, aplicații de studiu ale primelor cinci inegalități de bază menționate mai sus, plus formula lui Abel, inegalități simetrice și metoda derivată. Acum, relaxați-vă cu inegalitatea AM-GM – cărămida fundamentală a inegalităților.


secrets_in_inequalities_-_vol_2_1

Secrets in Inequalities – advanced inequalities
Autori: Phan Kim Hung
Preț: 23 euro
Disponibilitate: în stoc
Format: paperback
Despre carte:  După cum ați văzut în “Secretele din Inegalități. Volumul 1”, precum și din titlu, acest volum face referire la inegalitățile avansate. Ideea principală cu care a început acest proiect a fost o carte despre inegalitățile în materie. Sunt multe, cunoscute, dar am dorit să le organizăm într-un mod diferit. Această carte va fi foarte bine înțeleasă de către cei care au citit deja volumul 1, și mai mult decât acest lucru va fi continuarea cărții nominalizate la fel ca cea de a doua parte a unei călătorii, o călătorie în lumea inegalităților.
Remarcabil, metoda de utilizare a inegalităților clasice este lăsată în urma primele patru metode, pentru că ne dăm seama că se poate utiliza în mod flexibil această metodă numai după ce s-a dezvoltat deja un orizont mai larg în domeniul inegalităților; iar acest lucru este adevărat: un background solid într-un domeniu este de obicei necesar pentru a găsi cea mai simplă și soluția cea mai naturală la o problemă. Veți găsi abordări bune, moderne pentru a dovedi inegalități: metoda variabilelor de amestecare (în formele sale generale și speciale), metoda de analiză a pătratelor, metoda contradicției, metoda de inducție (și, din nou, metoda menționată mai sus, folosind inegalități clasice). Pe măsură ce sunt deja utilizate din părțile anterioare, aveți o mulțime de probleme frumoase și grele pentru a vă exersa abilitățile în utilizarea tuturor acestor metode.


 an_introduction_to_inequalities_-_vol_1_1An Introduction to Inequalities
Autori: Xiong Bin, Iurie Boreico, Vo Quoc Ba Can, Vasile Cîrtoaje, Mircea Lascu
Preț: 59.95 euro
Disponibilitate: în stoc
Format: hardcover
Despre carte:  Această carte adună metode și trucuri într-un ghid compact. Se pornește de la elementele de bază dar acoperă aproape toate metodele elementare cunoscute astăzi (în afară de câteva, cele foarte avansate). La un nivel mai ridicat de competitivitate, concurenții buni se așteaptă să cunoască toate tehnicile enumerate aici – ceea ce înseamnă că apar inegalități care se potrivesc în fiecare categorie prezentate. Pe de altă parte, marea majoritate a inegalităților care apar pot fi atribuite uneia dintre secțiunile cărții.
Acestea fiind spuse, lucrarea de față nu este considerată a fi un manual, sau un material de instruire cuprinzător, aceasta fiind foarte compactă. Există câteva exemple pentru fiecare subiect, dar pentru asimilarea pe deplin a respectivului subiect, cititorul trebuie să caute în altă parte pentru mai multe probleme de practică. Cititorul care începe cu adevărat “de la zero”, se poate gasi copleșit de ritmul și dificultatea tot mai mare a conținutului din carte.
Mai degrabă, cartea este menită ca o introducere a unui curs intensiv care tratează toate aspectele subiectului, și ca un ghid de referință. Un adevăr despre matematica competitivă este că rezolvarea problemelor este cea mai importantă parte a învățării. Acest lucru este la fel de adevărat pentru inegalități și din fericire, există o mulțime inegalități pentru a fi utilizate în scopul pregătirii.