clasa a VI-a

Aveți aici TOPIC-listul clasei (tematica).

Topic-listul parcurge programa de clasă şi olimpiadă, precum şi alte teme speciale necesare în pregătirea pentru concursuri şi olimpiadă.

Fiecare temă cuprinde, după caz, teorie, inventar de procedee, probleme rezolvate, probleme propuse şi soluții.

Unele subiecte sunt gratuite. Acestea se pot vizualiza accesând linkul “vezi conținutul aici”. Subiectele cu plată (culoarea neagră) se pot achiziționa în secțiunea cumpărături.

Subiectele care vor fi introduse sunt colorate cu roșu

Notă:

Subiectele care vor fi introduse (colorate cu roșu) fac parte din categoria subiectelor cu plată și veți avea acces și dumneavoastră la acestea.


CLASA A VI-a

1. ARITMETICĂ – ALGEBRĂ 

1.1. Rapoarte și proporții 
1.1.1. Rapoarte (Lucia Iepure) vezi conținutul aici.
1.1.2. Proporții (Cristian Pop)
1.1.3. Mărimi direct și invers proporționale (Vasile Șerdean)
1.1.4. Regula de trei simplă  (Lucia Iepure)
1.1.5. Regula de trei compusă  (Cristian Pop)
1.2. Procente (Vasile Șerdean)
1.3. Rezolvarea problemelor cu ajutorul ecuațiilor  (Lucia Iepure) vezi conținutul aici.
1.4.1. Probleme de maxim și minim (Cristian Pop)
1.4.2. Inegalități (Vasile Șerdean)
1.5. Tablouri de numere (Lucia Iepure)
1.6. Criterii de divizibilitate  (Cristian Pop)
1.6.1. Divizibilitatea expresiilor (Vasile Șerdean)
1.7. Numere prime (Lucia Iepure)
1.8. Cel mai mare divizor și cel mai mic multiplu comun (Cristian Pop)
1.9. Mulțimea numerelor raționale (Vasile Șerdean) vezi conținutul aici.
1.10. Sume (Lucia Iepure)
1.11. Ecuații (Cristian Pop)

2. GEOMETRIE

2.1. Segmente  (Lucia Iepure)
2.2. Unghiuri (Cristian Pop)
2.3. Bisectoare  (Vasile Șerdean)
2.4. Probleme cu… ceasul (Lucia Iepure)
2.5. Suma măsurilor unghiurilor unui triunghi  (Lucia Iepure)  vezi conținutul aici.
2.6. Triunghiuri congruente (Cristian Pop)
2.7. Triunghiul isoscel (Vasile Șerdean)
2.8. Triunghiul echilateral (Lucia Iepure)
2.9. Triunghiul dreptunghic (Cristian Pop)
2.10. Paralelism (Vasile Șerdean) vezi conținutul aici.
2.11. Perpendicularitate (Lucia Iepure)
2.12.1. Coliniaritate I (Cristian Pop)
2.12.2. Coliniaritate II (Sas Monica)
2.13.1. Concurență I (Sas Monica)
2.13.2. Concurență II (Vasile Șerdean)
2.14. Relații metrice (Lucia Iepure)
2.15. Probleme cu “dacă și numai dacă” (Cristian Pop) vezi conținutul aici.
2.16. Inegalități geometrice (Vasile Șerdean)
2.17. Probleme în care intervin mărimi constante (Lucia Iepure)
2.18. Construcții geometrice cu rigla negradată şi compasul (Vasile Șerdean)
2.19. Construcții cu rigla și compasul (Cristian Pop)
2.20. Construcții ajutătoare (Vasile Șerdean)
2.21. Construcții auxiliare triunghi echilateral (Adrian Bud)
2.22. Construcții auxiliare
2.23. Metoda redefinirii punctului                                                              
2.24. Geometrie combinatorică
2.25. Probleme de sinteză (Lucia Iepure)

TEME SPECIALE – CLASELE V-VI

3. TEORIA NUMERELOR

3.1. Pătrate perfecte (Ioan Codreanu)
3.2. Cuburi perfecte  (Ioan Codreanu)
3.3. Divizor. Multiplu.                                                                      
3.4.1. Criterii de divizibilitate (Lucia Iepure)
3.4.2. Divizibilitatea expresiilor (Lucia Iepure)
3.5. Proprietăți ale relației de divizibilitate             
3.6. Numere prime. Numere compuse  (Dragomir Lucian)
3.7. Numărul divizorilor  (Bud Adrian)
3.8.1. C.m.m.d.c. și c.m.m.m.c. I (Cucurezeanu Ion)
3.8.2. C.m.m.d.c. și c.m.m.m.c II (Cristian Pop)  vezi conținutul aici.
3.9.1. Numere prime între ele I (Vasile Șerdean)
3.9.2. Numere prime între ele II (Adrian Bud)
3.10. Sisteme de numerație
3.11. Evaluarea p-adică a unui număr natural
3.12. Relația de congruență modulo m (Ioan Codreanu)
3.12.1. Alegerea modulusului                                                    
3.13. Ecuații diofantice:
3.13.1. Metoda descompunerii  (Bud Adrian)
3.13.2. Metoda parametrică
3.13.3. Metoda inegalităților
3.13.4. Metoda aritmeticii modulare
3.13.5. Metoda coborârii
3.13.6. Ecuații diofantice liniare  (Bud Adrian)
3.13.7. Ecuații cu factoriale
3.14. Divizibilitate în Z

4. COMBINATORICĂ

4.1. Probleme de numărare:
4.1.1. Folosirea unui contor de numărare
4.1.2. Folosirea periodicității
4.1.3. Regula sumei
4.1.4. Regula produsului
4.1.5. Principiul includerii și excluderii (Lucia Iepure)
4.1.6. Dubla numărare (Maria Miheț)
4.2. Metoda reducerii la absurd (Vasile Șerdean)
4.3.1. Principiul parității I (Codreanu Ion)
4.3.2. Principiul parității II (Cristian Pop) vezi conținutul aici.
4.4.1. Principiul invarianților (Lucia Iepure)
4.4.2. Principiul invarianților  (Sas Monica)
4.5. Colorări
4.6. Jocuri  (Lucia Iepure)
4.7. Principiul cutiei (Vasile Șerdean)
4.8. Principiul extremului  (Ioan Codreanu)
4.9. Evaluare și exemplu  (Ioan Codreanu)
4.10. Probleme de perspicacitate. Pătrate magice  (Văcărescu Cristina)