Subiectele noastre

Mai jos sunt afișate topic list-urile pentru fiecare clasă în parte care cuprind subiectele, autorii și aspectele abordate pentru fiecare subiect în parte (teorie, probleme rezolvate, probleme propuse, soluțiile problemelor propuse etc.).

Subiectele oferite gratuit se pot accesa prin accesarea link-ului “vezi conținutul aici” de la nivelul fiecărui titlu. Toate subiectele (gratuite+plată), grupate pe clase,  se pot accesa după achiziționarea întregului material, în secțiunea site-ului cumpărături.

Subiectele colorate cu negru se referă la materiale deja introduse în site-ul nostru iar cele colorate cu roșu la materiale în curs de introducere…


Clasa a VI-a

1. ARITMETICĂ – ALGEBRĂ
1.1. Rapoarte și proporții:
1.1.1. Rapoarte (colectiv) vezi conținutul aici.
1.1.2. Proporții (colectiv)
1.1.3. Mărimi direct și invers proporționale (colectiv)
1.1.4. Regula de trei simplă (colectiv)
1.1.5. Regula de trei compusă (colectiv)
1.2. Procente (colectiv)
1.3. Rezolvarea problemelor cu ajutorul ecuațiilor (colectiv) vezi conținutul aici.
1.4. Inegalități și probleme de maxim și minim
1.4.1. Probleme de maxim și minim (colectiv)
1.4.2. Inegalități (colectiv)
1.5. Tablouri de numere (colectiv)
1.6. Criterii de divizibilitate (colectiv)
1.6.1. Divizibilitatea expresiilor (colectiv)
1.7. Numere prime (colectiv)
1.8. Cel mai mare divizor și cel mai mic multiplu comun (colectiv)
1.9. Mulțimea numerelor raționale (colectiv) vezi conținutul aici.
1.10. Sume (colectiv)
1.11. Ecuații (colectiv)

2. GEOMETRIE
2.1. Segmente (colectiv)
2.2. Unghiuri (colectiv)
2.3. Bisectoare (colectiv)
2.4. Probleme cu… ceasul (colectiv)
2.5. Suma măsurilor unghiurilor unui triunghi (colectiv) vezi conținutul aici.
2.6. Triunghiuri congruente (colectiv)
2.7. Triunghiul isoscel (colectiv)
2.8. Triunghiul echilateral (colectiv)
2.9. Triunghiul dreptunghic (colectiv)
2.10. Paralelism (colectiv) vezi conținutul aici.
2.11. Perpendicularitate (colectiv)
2.12. Coliniaritate (colectiv)
2.13. Concurență (colectiv)
2.14. Relații metrice (colectiv)
2.15. Probleme cu “dacă și numai dacă” (colectiv) vezi conținutul aici.
2.16. Inegalități geometrice (colectiv)
2.17. Probleme în care intervin mărimi constante (colectiv)
2.18. Construcții geometrice cu rigla negradată şi compasul (colectiv)
2.19. Construcții cu rigla și compasul (colectiv)
2.20. Construcții ajutătoare (colectiv)
2.21. Geometrie combinatorică
2.22. Probleme de sinteză (colectiv)

TEME SPECIALE – clasele V-VI

3. ARITMETICĂ TEORIA NUMERELOR
3.1. Pătrate perfecte (Ioan Codreanu)
3.2. Cuburi perfecte (Ioan Codreanu)
3.3. Divizor. Multiplu
3.4. Criterii de divizibilitate (colectiv)
3.5. Divizibilitatea expresiilor
3.6. Proprietăți ale relației de divizibilitate
3.7. Numere prime. Numere compuse
3.8. Numărul divizorilor (Bud Adrian)
3.9. C.m.m.d.c. și c.m.m.m.c. (Cucurezeanu Ion)
3.10. C.m.m.d.c. și c.m.m.m.c. II (colectiv)  vezi conținutul aici.
3.11. Numere prime între ele (colectiv)
3.12. Sisteme de numerație
3.13. Evaluarea p-adică a unui număr natural
3.14. Relația de congruență modulo m (Ioan Codreanu)
3.15. Ecuații diofantice:
a. Metoda descompunerii (Bud Adrian)
b. Metoda parametrică
c. Metoda inegalităților
d. Metoda aritmeticii modulare
e. Metoda coborârii
f. Ecuații diofantice liniare (Bud Adrian)
g. Ecuații cu factoriale
3.16. Divizibilitate în Z

4. COMBINATORICĂ
4.1. Probleme de numărare:
a. Folosirea unui contor de numărare
b. Folosirea periodicității
c. Regula sumei
d. Regula produsului
e. Principiul includerii și excluderii (colectiv)
f. Dubla numărare (Maria Miheț)
4.2. Metoda reducerii la absurd (colectiv)
4.3. Principiul parității I (Ioan Codreanu)
4.4. Principiul parității (colectiv) vezi conținutul aici.
4.5. Principiul invarianților (colectiv)
4.6. Colorări
4.7. Jocuri (colectiv)
4.8. Principiul cutiei (colectiv)
4.9. Principiul extremului (Ioan Codreanu)
4.10. Evaluare și exemplu (Ioan Codreanu)