Problemele

problems
 1. Vânătoare de unghiuri: lecţie, probleme.
 2. Paritate: lecţie, probleme.
 3. Principiul cutiei: lecţie, exemple, probleme.
 4. Teorema chineză a resturilor: lecție, exemple, probleme.
 5. Ordinul unui număr: lecție, exemple, probleme.
 6. Teoremele lui Fermat și Euler: lecție, exemple, probleme.
 7. Ecuații diofantice: probleme.
 8. Congruențe I. Congruenţe în \(\mathbb{Z}\): probleme.
 9. Numere prime și numere compuse: probleme.
 10. Divizibilitate: probleme.
 11. Congruențe II: probleme.
 12. Divizibilitate și congruențe: probleme.
 13. Simbol Legendre: probleme.
 14. Pseudopătratul: teorie, probleme.
 15. C.m.m.d.c. și c.m.m.m.c.: prezentare, exemple, probleme.
 16. Pătrate și cuburi de numere întregi: exemple, probleme, soluții.
 17. Radicali: lecţie, exemple, probleme.
 18. Patrulatere inscriptibile: teorie, aplicații, probleme.
 19. Congruenţe III: lecţie, exemple, probleme.
 20. Jocuri: teorie, exemplu, probleme.
 21. Aplicații ale trigonometriei în probleme de geometrie: teorie, exemple, probleme.
 22. Minimax: probleme elementare.
 23. Patrulaterul equilic: teorie, probleme.
 24. O metodă de a demonstra inegalități: teorie, exemple, probleme.
 25. Inegalitatea lui Muirhead: teorie, exemple, probleme.
 26. Combinatorică: probleme rezolvate, probleme propuse.
 27. O identitate geometrică: teorie, probleme rezolvate.
 28. Simediana: teorie, probleme rezolvate.
 29. Metoda punctelor auxiliare: lecţie, probleme rezolvate.
 30. Partea întreagă: lecţie, exemple, probleme.
 31. Suma cifrelor unui număr natural: teorie, probleme rezolvate, probleme propuse.
 32. Principiul invariantului: teorie, probleme rezolvate, probleme propuse.
 33. Teorema lui Thales. Asemănarea triunghiurilor: probleme rezolvate, probleme propuse.
 34. Metoda reducerii la absurd: teorie, probleme rezolvate, probleme propuse.
 35. Principiul cutiei: teorie, probleme rezolvate, probleme propuse.
 36. Paralelogramul: probleme rezolvate, probleme propuse.
 37. Trapezul: probleme rezolvate, probleme propuse.
 38. Principiul parității: teorie, probleme rezolvate, probleme propuse.
 39. Probleme de numărare: teorie, probleme rezolvate, probleme propuse.
 40. Triunghiul. Linie mijlocie în triunghi: probleme rezolvate, probleme propuse.
 41. Probleme de ordonare: teorie, probleme propuse.
 42. Principiul extremal: teorie, problemă rezolvată, probleme propuse.
 43. Probleme de colorare: introducere, probleme rezolvate, probleme propuse.
 44. Jocuri: introducere, probleme rezolvate, probleme propuse.
 45. Principiul cutiei III: teorie, probleme rezolvate, probleme propuse.
 46. Metoda reducerii la absurd II: teorie, probleme rezolvate, probleme propuse.
 47. Principiul invarianților II: teorie, probleme rezolvate, probleme propuse.
 48. Principiul parității II: teorie, probleme rezolvate, probleme propuse.
 49. Evaluare și exemplu: introducere, probleme rezolvate, probleme propuse.
 50. Metoda figurativă (Metoda grafică): teorie, probleme rezolvate, probleme propuse.
 51. Metoda falsei ipoteze: teorie, probleme rezolvate, probleme propuse.
 52. Metoda comparației: teorie, probleme rezolvate, probleme propuse.
 53. Metoda mersului invers (retrogradă): teorie, probleme rezolvate, probleme propuse.
 54. Probleme de mișcare: teorie, probleme rezolvate, probleme propuse.
 55. Metoda reducerii la unitate: teorie, problemă rezolvată, probleme propuse.
 56. Funcții: probleme rezolvate, probleme propuse.
 57. Ecuații și sisteme de ecuații: probleme rezolvate, probleme propuse.
 58. Calcul numeric I. Tehnici de sumare: lecţie, probleme.
 59. Ecuații funcționale pe mulțimea numerelor întregi (sau a numerelor naturale), probleme înrudite: introducere, aplicații, probleme propuse.
 60. Teorema transversalei. Reciproca teoremei transversalei: demonstrații.
 61. Teorema sinusurilor. Teorema cosinusului: demonstrații.
 62. Construcții simple cu rigla negradată și compasul: teorie, probleme rezolvate, probleme propuse.
 63. Criterii de divizibilitate: probleme rezolvate, probleme propuse.
 64. Divizibilitatea expresiilor: probleme rezolvate, probleme propuse.
 65. Numere prime: probleme rezolvate, probleme propuse.
 66. C.m.m.d.c. și c.m.m.m.c II: teorie, probleme rezolvate, probleme propuse.
 67. Noţiuni de mulţime; relaţii. Operaţii cu mulţimi: teorie, probleme propuse.
 68. Mulţimea numerelor întregi; operaţii, divizibilitate. Ecuaţii şi inecuaţii în mulţimea numerelor întregi: teorie, probleme propuse.
 69. Numere raţionale; reprezentarea pe axă, opus, modul.  Operaţii cu numere raţionale; compararea. Ordinea efectuării operaţiilor. Probleme rezolvate cu ajutorul ecuaţiilor. Proporţii, şiruri de rapoarte egale: teorie, probleme propuse.
 70. Rădăcina pătrată a unui număr natural pătrat perfect. Rădăcina pătrată a unui număr raţional. Numere raționale. Mulțimea numerelor reale. Calcul cu radicali. Reguli de calcul cu numere reale: teorie, probleme propuse.
 71. Aplicații ale cazului de congruență LLU: teorie, probleme rezolvate, probleme propuse.
 72. Dubla numărare: teorie, probleme rezolvate, probleme propuse cu indicații de rezolvare a acestora.
 73. Unghiuri: probleme rezolvate, probleme propuse.
 74. Suma măsurilor unghiurilor unui triunghi: probleme rezolvate, probleme propuse.
 75. Triunghiuri congruente: probleme rezolvate, probleme propuse.
 76. Triunghiul isoscel: probleme rezolvate, probleme propuse.
 77. Triunghiul echilateral: probleme rezolvate, probleme propuse.
 78. Triunghiul dreptunghic: probleme rezolvate, probleme propuse.
 79. Paralelism: teorie, probleme rezolvate, probleme propuse.
 80. Perpendicularitate: teorie, probleme rezolvate, probleme propuse.
 81. Coliniaritate: teorie, probleme rezolvate, probleme propuse.
 82. Concurență: teorie, probleme rezolvate, probleme propuse.
 83. Relații metrice: probleme rezolvate, probleme propuse.
 84. Rapoarte: teorie, probleme rezolvate, probleme propuse.
 85. Proporții: teorie, probleme rezolvate, probleme propuse.
 86. Mărimi direct și invers proporționale: teorie, probleme rezolvate, probleme propuse.
 87. Regula de trei simplă: teorie, probleme rezolvate.
 88. Regula de trei compusă: teorie, probleme rezolvate.
 89. Procente: teorie, probleme rezolvate, probleme propuse.
 90. Rezolvarea problemelor cu ajutorul ecuațiilor: teorie, probleme rezolvate, probleme propuse.
 91. Probleme de maxim și minim: teorie, probleme rezolvate, probleme propuse.
 92. Inegalități: probleme rezolvate, probleme propuse.
 93. Metoda reducerii la absurd: teorie, probleme rezolvate, probleme propuse.
 94. Principiul parității: teorie, probleme rezolvate, probleme propuse.
 95. Principiul invariantului: teorie, probleme rezolvate, probleme propuse.
 96. Principiul includerii și excluderii: teorie, probleme rezolvate, probleme propuse.
 97. Principiul lui Dirichlet (principiul cutiei): teorie, probleme rezolvate, probleme propuse.
 98. Jocuri: probleme rezolvate, probleme propuse.
 99. Tablouri de numere: probleme rezolvate, probleme propuse.
 100. Criterii de divizibilitate: probleme rezolvate, probleme propuse.
 101. Divizibilitatea expresiilor: probleme rezolvate, probleme propuse.
 102. Numere prime: probleme rezolvate, probleme propuse.
 103. Cel mai mare divizor și cel mai mic multiplu comun: teorie, probleme rezolvate, probleme propuse.
 104. Mulțimea numerelor raționale: teorie, probleme rezolvate, probleme propuse.
 105. Sume: probleme rezolvate, probleme propuse.
 106. Ecuații: probleme rezolvate, probleme propuse.
 107. Segmente: probleme rezolvate, probleme propuse.
 108. Bisectoare: probleme rezolvate, probleme propuse.
 109. Probleme cu … ceasul: teorie, probleme rezolvate, probleme propuse.
 110. Probleme cu “dacă și numai dacă”: teorie, probleme rezolvate, probleme propuse.
 111. Inegalități geometrice: teorie, probleme rezolvate, probleme propuse.
 112. Probleme în care intervin mărimi constante: teorie, probleme rezolvate, probleme propuse.
 113. Construcții cu rigla și compasul: teorie, probleme rezolvate, probleme propuse.
 114. Construcții ajutătoare: probleme rezolvate, probleme propuse.
 115. Geometrie. Probleme de sinteză: probleme rezolvate, probleme propuse.
 116. Patrulater convex. Suma măsurilor unghiurilor unui patrulater convex: rezultate teoretice, probleme propuse.
 117. Paralelogramul: rezultate teoretice, probleme propuse.
 118. Dreptunghiul: rezultate teoretice, probleme propuse.
 119. Rombul: rezultate teoretice, probleme propuse.
 120. Pătratul: rezultate teoretice, probleme propuse.
 121. Trapezul: rezultate teoretice, probleme propuse.
 122. Asemănarea triunghiurilor: rezultate teoretice, probleme propuse.
 123. Sume: probleme propuse.
 124. Principiul cutiei: teorie, probleme propuse.
 125. Teorema împărțirii: probleme propuse.
 126. Puteri: probleme propuse.
 127. Metoda mersului invers: probleme propuse.
 128. Ecuații. Inecuații: probleme propuse.
 129. Sisteme de numerație: probleme propuse.
 130. Pătrate perfecte: probleme propuse.
 131. Propoziții și mulțimi: probleme propuse.
 132. Divizibilitate – Proprietăți. Criterii: probleme propuse.
 133. Divizibilitate. Divizori. C.m.m.d.c.: probleme propuse.
 134. Divizibilitate. Multipli. C.m.m.m.c.: probleme propuse.
 135. Divizibilitate. Numere prime: probleme propuse.
 136. Divizibilitate. Număr de divizori: probleme propuse.
 137. Divizibilitate. Probleme de sinteză: probleme propuse.
 138. Metoda reducerii la absurd: probleme propuse.
 139. Numere raționale pozitive. Fracții: probleme propuse.
 140. Numere raționale pozitive. Fracții ireductibile: probleme propuse.
 141. Numere raționale pozitive. Ecuații. Inecuații: probleme propuse.
 142. Numere raționale pozitive. Probleme de sinteză: probleme propuse.
 143. Modulul unui număr real: teorie, probleme rezolvate, probleme propuse, soluțiile problemelor propuse.
 144. Cauchy-Schwarz: teorie, probleme.
 145. Combinatorică…algebrică: teorie, probleme rezolvate, probleme propuse.
 146. Unele aplicații ale omotetiei la soluționarea problemelor de geometrie competitivă: teorie, probleme rezolvate.
 147. Arii: probleme rezolvate, probleme propuse, soluțiile problemelor propuse.
 148. Cercul: teorie, probleme propuse, soluțiile problemelor propuse.
 149. Puncte, drepte, plane. Paralelism în spațiu: teorie, probleme propuse, soluțiile problemelor propuse.
 150. Dreaptă perpendiculară pe un plan: teorie, probleme propuse, soluțiile problemelor propuse.
 151. Distanța dintre două drepte: teorie, probleme propuse, soluțiile problemelor propuse.
 152. Poliedre: probleme propuse, soluțiile problemelor propuse.
 153. Proiecții ortogonale pe un plan: teorie, probleme propuse, soluțiile problemelor propuse.
 154. Identități algebrice: teorie, probleme rezolvate, probleme propuse.
 155. Două teoreme de concurență la patrulatere: teorie.
 156. Centrul cercului înscris: teorie, probleme rezolvate, probleme propuse.
 157. Centrul de greutate: teorie, probleme rezolvate, probleme propuse.
 158. Ortocentrul unui triunghi: teorie, probleme rezolvate, probleme propuse.
 159. Polinom minimal. Teorema lui Frobenius. Aplicații: teorie, probleme rezolvate, probleme propuse.
 160. Aspecte privind problemele de concurență: teorie, probleme rezolvate.
 161. Construcții auxiliare: probleme rezolvate.
 162. Probleme de loc geometric tratate vectorial: teorie, probleme rezolvate.
 163. Probleme elementare de loc geometric: inventar de procedee, probleme propuse, soluții.
 164. Concurență: teorie, probleme rezolvate, probleme propuse, soluții.
 165. Coliniaritate: teorie, probleme rezolvate.
 166. Numere prime între ele: probleme propuse, soluții.
 167. Numărul divizorilor unui număr natural: teorie, probleme rezolvate.
 168. Principiul invarianților: teorie, probleme rezolvate, probleme propuse, soluții.
 169. O devansare posibilă a unor conținuturi ale programei de matematică: probleme rezolvate, probleme propuse, soluții.